Intresset för nordiska impact-investeringar är rekordstort. “Vi har ett nätverk på över 500 nordiska investerare och 200 utanför Norden som vill investera i nordiska impact-bolag, start-ups och scale-ups”, säger Richard Georg Engström, grundare och VD för The One Initiative, ett företag som länkar samman framgångsrika impact-bolag med investerare. Till stor del rör det sig om ängel-investerare och family offices. Men det finns också ett
flertal större statsfinansierade fonder med riktade pengar mot impact, exempelvis danska Vækstfonden, norska Innovasjon Norge, finska Sitra och Almi Invest samt Vinnova i Sverige. Utöver det börjar det dyka upp VC fonder med fokus på impact som tex Norrsken VC i Sverige och Den Sociale Kapitalfond i Danmark.

Richard George Engström
Richard Georg Engström

Det stora intresset för impact investeringar bottnar i en ökande insikt om att vi tillsammans måste rikta mer finansiellt fokus mot innovativ teknik och hållbara affärsmodeller som kan bidra till att lösa problem som är globala. Impact-investeringar handlar alltså inte om filantropi, utan är helt enkelt ett kommersiellt beslut baserat på finansiell avkastning – men där kapitalet riktas mot bolag med spännande och nyskapande lösningar på problem där kunderna ofta är redo att betala en premium för hållbarhet.

En ny rapport from Danske bank “The State of Nordic Impact Start-ups” visar att impact-bolag fokuserar på samma sak som andra framgångsrika bolag –  ett kundproblem där man har en kommersiell lösning. Och i många fall utvecklar impact-bolagen en ledande teknologi. Men utöver att generera vinst löser de också problem som har en social eller miljö-dimension. Men är impact investing enbart guld och gröna skogar? Det stora problemet är att hitta det impact-bolag som passar just sin egna portfölj. Richard Georg Engström menar att marknaden för impact-investeringar fortfarande är ung: En risk man tar är så kallad “green washing”, att bolagets “impact” mer är ett marknadsföringstrick än en integrerad del av affärsmodellen, varnar han. Därför är det värt att fördjupa sig mer i exakt vilka impact-mål som bolaget har och hur de tänker nå dessa, vilka KPI:er sätter de upp och hur kan man som investerare regelbundet följa upp måluppfyllelsen? Richard Georg Engström betonar att bolag som har en klar förändringsteori där de rapporterar hur de förbättrar världen – dessa bolag kommer också få en högre företagsvärdering.

Ett annat problem är att det fortfarande saknas allmänt accepterade metoder för att mäta nivån av impact, i synnerhet för impact start-ups. Där är lösningen nog snarare att utgå från sin egna förändringsteori och föra ett konstruktivt samtal med sina viktigaste intressenter. Här kan det också vara klokt att föra en dialog med extern rådgivare som har en djupare erfarenhet av att mäta impact. Precis som i alla investeringar i privata (onoterade) bolag är det viktigt att ha en noggrant utförd due diligence (DD) innan man går in med pengar. Men när det kommer till investeringar i impact-bolag måste DD:n kompletteras med en genomtänkt impact-analys för att vi ska vara säkra på att vi får verklig avkastning med impact. Riskfria investeringar existerar visserligen inte, men om vi inte investerar våra pengar i en bättre värld kommer allas gemensamma risker att bli ohanterliga.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here