Alternative finansiella investeringar

Marknaden för alternativa investeringar är större än man kan tror. Den globala marknaden för alternativa investeringar uppgår till 10 biljarder USD i AuM (förvaltade tillgångar) och förväntas öka till 14 biljarder USD till år 2023. Vid slutet av 2018 uppnådde alternativa investeringar 7,2% av den globala investeringsmarknaden. Och bedömare menar att marknaden kommer att växa med i medel 15,7% årligen under de kommande tre åren. Dock är det idag stor skillnad i innehav mellan institutionella placerare och retail-investerare. Enligt en approximering har institutioner runt 25% av sina tillgångar i alternativa investeringar medan för retail-investerare rör det sig om runt 3% i medeltal. Dock finns det branschfolk som tror att retail-investerarna kommer att öka den andelen till runt 25%.

Det finns så många fler finansiella investeringsmöjligheter än noterade (publika) fonder, aktier och obligationer. Erfarna investerare vet att alternativa investeringar erbjuder ökad riskspridning och möjlighet till ökad avkastning jämfört med mer traditionella placeringar.  Men problemet är att små-investerarna har dålig inblick i vilka alternativa investeringar som finns tillgängliga. Dessutom är stora delar av alternativen inte alltid tillgängliga för vanligt folk; hedgefonder, venture capital, private equity-fonder, och andra av finansmyndigheterna reglerade erbjudanden.

Med finansiella tillgångar menas framförallt värdepapper (/fondpapper). Och med Alternativ menar vi finansiella tillgångsslag med undantag av publikt noterade aktier, obligationer, fonder, samt kontanter. Exempel på alternativa finansiella tillgångar kan vara:

 • Hedgefonder (relative value, event-driven, macro and equity hedge);
 • Private equity (venture capital, leveraged buyouts and distressed investing);
 • Infrastruktur-/projektfinansiering (via SPV);
 • Utvinningsrättigheter för mineralbrytning;
 • Derivater (futures, options, swaps);
 • Fastighetsprojekt eller fastighetsfonder (Eng: REITs) – direkt eller indirekt ägarskap av fastigheter, eller lån med fastighet som pant;
 • Immateriell äganderätt.

Bland huvudorsakerna till varför man investerar i dessa finansiella tillgångar är att uppnå (i) diversifiering (reducera portföljrisk) och (ii) högre avkastning (relativ eller absolut). Andra viktiga argument kan vara:

 • Tillgång till relativt illikvid tillgång;
 • Tillgång till privata marknader;
 • Låg eller negativ korrelation med andra tillgångsslag;
 • Aktivt ägarskap (i ett mindre bolag);
 • Avkastning drivs mer av ”alfa” än ”beta”;
 • Ofta ineffektiva marknader som ger större möjligheter (och risker);
 • Mindre reglerat (ex. cryptovaluta);
 • Lägre transparens;
 • Mindre tillgänglig historisk data beträffande risk och avkastning;

Om författaren: Joakim Sjölund är medgrundare av Maiyak. Han har bakgrund inom affärsbank (SEB) och corporate finance. Joakim har strukturerat skuld- och hybridinstrument för bolag av alla storlekar över hela Europa. Han är också en framgångsrik tech-entreprenör med passion för impact investing.

Ansvar: Mayiak är en oberoende informationsförmedlare och möjliggörare av investeringar genom att ge opartisk information. Maiyak ger inga råd eller rekommendationer angående erbjudna investeringar; Vi rekommenederar inte köp av något specifikt värdepapper eller annan form av finansiell tillgång och tar inte ansvar för den information som lämnas av dem som erbjuder investeringar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here